Кафедри:
розробки родовищ корисних копалин;
управління виробництвом;
охорони праці і аерології;
будівництва шахт та підземних споруд;
маркшейдерської справи;
технології та техніки геологорозвідувальних робіт;
збагачення корисних копалин;
корисних копалин та екологічної геології;
геоінформатики та геодезії;
геології;
історії і права.