Кафедри:
 • гірничих машин;
 • гірничозаводського транспорту та логістики;
 • енергомеханічних систем;
 • машин і апаратів хімічних виробництв;
 • механічного обладнання заводів чорної металургії;
 • технології машинобудування;
 • металорізальних верстатів та інструментів;
 • опора матеріалів;
 • основ проектування машин;
 • нарисної геометрії та інженерної графіки;
 • теоретичної механіки
Загальні відомості про виробничий та технологічний процесси, загальні поняття та визначення, а також основні форми организації технологічного процессу